609fa8f7-e9f1-4abe-9c43-4f7902e7cf38 Elektromaterijal predstavlja široku grupu proizvoda koje koristimo za povezivanje na elektrosistem. U ovu grupu proizvoda spadaju kablovi, razvodne kutije i osigurači, prekidači, utikači, kontolori, i dr.

Kritično je sa bezbednosne tačke da je elektro materijal vrhunskog kvaliteta, u suprotnom predstavlja opasnost. Sa tačke efikasnosti takodje je važno da je materijal vrhunskog kvaliteta.

Kablovi se koriste za kreiranje elektro sistema unutar objekata i za povezivanje na taj sistem. Kontrolne table i osigurači predstavljaju tačku povezivanja lokalnog elektro sistema i spoljneg elektrosistem.
Utikači, prekidači, produžni kablovi i dr. predstavljaju elemente koje koristimo za povezivanje na elektro sistem.

 

 

Iz asortimana izdvajamo sledeće proizvode: