javna-rasvetaNatrijumova sijalica je tip sijalica sa pražnjenjem u gasu koji koristi natrijum u pobuđenom stanju da proizvede svetlost. Postoji dva tipa natrijumovih sijalica: sijalice niskog pritiska i sijalice visokog pritiska. Natrijumove sijalice niskog pritiska su najefikasniji veštački izvori svetlosti, ali njihova žuta boja ograničava njihovu primenu na spoljašnju uličnu rasvetu, ili na mesta gde ima velikih količina magle ili prašine, kao što su dokovi, mostovi ili rudnici. Natrijumove sijalice visokog pritiska imaju širi spektar svetlosti od natrijumovih sijalica niskog pritiska, ali i dalje imaju lošiji prikaz boja od drugih tipova sijalica.

 

 

 

 

UPUTSTVO : METALHALOGENA SIJALICA

 


Deo proizvoda iz naše ponude: